Waarom wachten op het as na een crematie?

U vindt hier antwoorden op vragen als; wat gebeurd er met de as na een crematie? En waarom wordt de as na een crematie niet meteen vrijgegeven? Dit en meer informatie over de as na een crematie kunt u hier vinden.

 

Waarom wordt as niet meteen vrijgegeven?

In Nederland wordt na een crematie niet meteen het as vrijgegeven. Hiervoor is een vaste periode van 1 maand vastgelegd in de As-wet. Een reden hier van is dat de overheid hierdoor nog een maand de mogelijkheid heeft het as te onderzoeken. Bijvoorbeeld wanneer er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld opzet door vergiftiging.

Daarnaast hebben de nabestaanden hierdoor de mogelijkheid rustig na te denken over wat er met de as kan worden gedaan. Mede omdat het testament soms pas na enige tijd openbaar wordt voor de nabestaanden. Indien hier een wens van de overledene in staat met betrekking tot het as, kan dit nog worden uitgevoerd. Wordt de minimale bewaarperiode van een maand niet aangehouden, dan zou de wens niet meer uitgevoerd kunnen worden.

 

Hoe ziet as er uit na een crematie?

Na de uitvaartdienst van een crematie, zal de kist naar de ovenruimte worden gebracht. Hierdoor de kist in een oven worden geplaatst waar het ongeveer 75 minuten in zal blijven staan. Vervolgens zal door een medewerker het as uit de oven worden geschoven. Hierna zal de over extra worden schoon gemaakt met een stalen bezem. De as beland hierbij in een as-pan.
Nadat het as is afgekoeld zullen eventuele aanwezige metalen worden verwijderd door middel van een magneet. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld chirurgische metalen en schroeven van de kist.

Vervolgens zal het as worden fijn gemalen in een cremulator. Ten slotte wordt de as in een as-bus gedaan en in een as-nis in het crematorium bewaard. Hier zal de as-bus minimaal een maand staan.

Aan het eind van dit proces zal het as een fijne structuur hebben. Bestaande uit kleine deeltjes met een licht grijze kleur.

hoe-as-crematie-informatie

Verbranden tanden en botten bij een crematie?

Het kan zijn dat na de crematie een deel van de botten en tanden nog geen fijne structuur hebben. Met name bij botten komt dit voor. Om toch een fijn geheel te krijgen wordt het as daarom na het afkoelen, vermalen in een cremulator. Wanneer u eenmaal de as kunt zien, zal het as een fijne structuur hebben. U hoeft geen angst te hebben dat er nog “stukjes” zichtbaar zullen zijn.

 

Hoeveel as blijft over na een crematie?

Na een crematie zal een bepaalde hoeveelheid as overblijven. Het gaat hierbij gemiddeld om 2.5 tot 3.5 kilogram. Het lichaamsgewicht van de overledene is niet altijd in evenwicht met de hoeveelheid as die overblijft. Vocht zal bijvoorbeeld verdampen en dus niet meetellen. Wel kan de afmetingen en het materiaal van de kist van invloed zijn. Verder zijn de lichaamsbouw en botstructuur van invloed op de hoeveelheid as dat overblijft na een crematie.

Dankzij de fijne structuur van het as, kan het verwerkt worden in assieraden of asbeeldjes als fijne herinnering.