Crematie informatie

U vindt hier uitleg over crematies. Bijvoorbeeld over hoe een crematie eigenlijk werkt. En wanneer een crematie meestal plaats vind na het overlijden. Dankzij de informatie worden uw vragen hopelijk beantwoord en krijgt u een beter beeld van deze methode van afscheid nemen.

 

Hoe werkt cremeren?

Na een overlijden kunt u kiezen voor een crematie. Deze methode is bij vrijwel iedereen wel bekend, maar hoe werkt cremeren eigenlijk? U vindt de antwoorden hier.
Bij cremeren zal na de afscheidsdienst, de kist in een oven worden geplaatst. Met behulp van gas, zal de temperatuur in de oven oplopen tot 400 tot 700 graden. Hierdoor zal de kist en overledene verbranden tot er voornamelijk alleen as zal overblijven.

Naast de as, zullen er ook vaak enige metaalresten overblijven. Deze zijn afkomstig van de kist, maar ook van bijvoorbeeld sieraden en tandvullingen. Met behulp van een magneet zullen de magneetresten worden verwijderd. Deze metaaldelen worden bewaard en om de zoveel tijd, verkocht aan een bedrijf. De opbrengsten zijn bestemd voor een goed doel.

Vervolgens zal de as worden vermalen in een ascremulator. Hierdoor zal een meer egaal mengsel ontstaan. Ten slotte zal de as in een asbus worden gedaan. De bus wordt vervolgens goed afgesloten en voorzien van persoonlijke gegevens. De voorletter, naam en registratienummer zal in onuitwisbare letters worden aangebracht op de asbus.

Na het cremeren zal de asbus minimaal een maand worden bewaard in het crematorium. Deze periode is wettelijk vastgelegd in de as-wet. Meer informatie over deze wettelijke periode vindt u op de volgende informatie-pagina: waarom wachten op as na een crematie?

 

crematie-informatie-assieraden

Hoe verloopt een crematie?

Wanneer is gekozen voor een crematie, zal in de meeste gevallen een afscheidsdienst worden gehouden in het crematorium. Dit zal plaats vinden in een mooie zaal met voor in de zaal ruimte voor de kist met de overledene.
Voor aanvang van de afscheidsdienst zal de directe naaste familie zich verzamelen in de familiekamer. De overige familie, vrienden en kennissen zullen zich verzamelen in de hal van het crematorium. Bij aanvang van de afscheidsdienst zal de naaste familie als eerste of juist als laatste de zaal in lopen. In de zaal staan stoel of banken, waarbij de eerste rijen zijn gereserveerd voor de familie. Tijdens het binnenlopen in de zaal, zal er vaak muziek te horen zijn.

Voorin de zaal zal de kist met de overleden dierbare vaak al staan op het moment van het binnentreden van de familie en bekenden. Rond de kist liggen vaak bloemen en/of directe herinneringen.
In enkele minuten zullen de aanwezigen in de zaal hebben plaats genomen en zal de muziek langzaam stoppen. Vervolgens kan het afscheid worden begonnen met een toespraak van een naaste of de uitvaartverzorger. Verder is er vaak muziek te horen en kunnen er foto’s zichtbaar worden op een groot diascherm. De muziek en de foto’s worden tijdens de dienst geregeld door de uitvaartverzorger.

Bij het einde van de afscheidsdienst zal er vaak weer muziek te horen zijn. Op dat moment kan de kist langzaam naar beneden gaan zakken, tot dat het niet meer zichtbaar is. Ook kan er voor worden gekozen dat de kist blijft staan en de aanwezigen langs de kist lopen om afscheid te nemen. Vervolgens kunnen de aanwezigen naar de koffiekamer lopen.

Vanuit de zaal zal men in de koffiekamer komen. Hier kunnen consumpties worden genuttigd en ondertussen worden nagepraat over het overlijden en het afscheid. Voor de familie kan de aanwezigheid van vrienden en kennissen een fijne steun zijn. Voor vertrek van de aanwezigen, zal de naaste familie worden gecondoleerd met het overlijden.

hoe-werkt-crematie-cremeren-informatie

Wanneer zal de crematie plaatsvinden?

Na het overlijden zal de crematie meestal plaats vinden na anderhalve dag tot zes dagen. In bepaalde gevallen kan de crematie eerder of juist later plaats vinden. Bij een versnelde crematie is toestemming van een Officier van Justitie nodig. Voor een latere crematie is toestemming van de gemeente nodig.

In bepaalde gevallen de crematie worden uitgesteld. Bijvoorbeeld in geval van een mogelijk misdrijf. In dat geval kan forensisch onderzoek nodig zijn waardoor de crematie uitgesteld kan moeten worden. Ook om persoonlijke redenen, kan de crematie soms worden uitgesteld. Bijvoorbeeld wanneer een direct familielid niet bij de uitvaart kan zijn door (tijdelijke) ziekte of onderweg is vanuit het buitenland.

Een crematie juist eerder laten uitvoeren dan na 36 uur, kan soms ook nodig zijn. Bijvoorbeeld in geval van een besmettelijke ziekte.

 

Wat kost een crematie?

Een crematie kost gemiddeld 1250,- euro. Hier komen echter nog diverse kosten bij. Een gedeelte van de bijkomende kosten, kunnen echter achterwege worden gelaten. Qua bijkomende kosten kunt u denken:

 • uitvaartverzorger, rouwvervoer, opbaring, laatste verzorging, kist
 • afscheidsdienst, bloemen, catering, rouwkaarten
 • rouwadvertentie in een krant
 • asbestemming; verstrooiing, urn of plaatsing in een urnenmuur
 • akte van overlijden
 • opbaren van de overledene in het crematorium
 • bedankkaarten

Als voorbeeld vindt u hier een basisuitvaart met de gemiddelde bijbehorende kosten:

 • crematie: 1250,-
 • akte van overlijden: 15,-
 • uitvaartverzorger: 1500,-
 • advertentie in een krant: 500,-
 • 50 rouwkaarten: 125,-
 • vervoer van de overledene naar het crematorium: 250,-
 • balseming van de overledene: 500,-
 • kist: 425,-
 • bloemen: 25,-
 • condoleanceregister: 30,-
 • koffie / cake na de afscheidsdienst: 250,-
 • opbaren van de overledene incl. bezoekmogelijkheden: 450,-

In totaal kost deze basis crematie circa 5500,- euro.

Extra mogelijkheden zijn zaken als de aanschaf van een urn, assieraad, tijdsverlening van de huur van het crematorium, bedankkaarten, bedankadvertentie en een geluidsopname.

Voor een meer persoonlijke schatting kunt u terecht bij een uitvaartverzorger.

 

Wie verplicht informeren over een crematie?

Het informeren van familie of bekenden over een overlijden is niet verplicht in Nederland. U heeft zelfs het recht om bepaalde mensen te weigeren bij de afscheidsdienst. In dat geval kan de geweigerde wel een kort geding aanspannen. Meestal zal dit kort geding versnelt  kunnen plaats vinden (24 – 48 uur). Soms kan het andere familielid het recht krijgen om een kort moment voor de afscheidsdienst, alsnog afscheid te kunnen nemen.

Na de afscheidsdienst kunnen er geen juridische stappen meer worden genomen wanneer u familie niet heeft laten weten dat het overlijden heeft plaats gevonden. Wel kunnen er juridische stappen worden gezet met betrekking tot de erfenis. Dit kan echter worden voorkomen door voor het overlijden een testament te laten opmaken om zo de bevoegdheid als executeur-testamentair te verkrijgen. Hierdoor krijgt u de bevoegdheid om de crematie te regelen en de nalatenschap af te wikkelen.

Wettelijke bepalingen kunnen wijzigen, zodoende kunnen er geen rechten worden ontleent uit deze informatie. Voor zekerheid adviseren we u contact op te nemen met een expert, wanneer u volledige zekerheid wilt.

Waar u nog meer aan kunt denken na een overlijden kunt u lezen in het volgende artikel: waar aan denken na een overlijden.

Via de volgende twee links vindt u voorbeelden van ashangers en asbeeldjes.