Hoe lang duurt rouwverwerking?

De rouwverwerking na het overlijden van een dierbare kost vaak meer tijd dan we gevoelsmatig van onze omgeving krijgen. Welke fasen zijn er bekend tijdens rouwverwerking? Wat zijn de verschillen qua verwerking tussen een man en vrouw? U vindt de antwoorden en meer informatie over het verwerken van een overlijden in dit artikel.

 

Hoe lang duurt het rouwproces gemiddeld?

Ieder mens is anders. Voor rouwverwerking staat daarom ook geen bepaalde periode. Hoe lang rouwverwerking duurt is daarom moeilijk te zeggen. De mate van verdriet en dus de lengte van de periode van rouw is soms ook afhankelijk van bepaalde factoren. Hoe lang een rouwperiode duurt kan bijvoorbeeld samenspelen met factoren als:

  • De band die u met de overledene had. Dit hoeft niet perse de familiare band zijn maar vaak ook de gevoelsmatige band, het gevoel bij de persoon. De klik.
  • Daarnaast speelt ook de oorzaak van het overlijden een rol. Een natuurlijk overlijden van een oudere persoon kan bijvoorbeeld minder impact hebben dan het overlijden door een ongeluk.
  • Ook de leeftijd kan de mate van verdriet beïnvloeden. Vaak wordt meer “rust” ervaren bij het overlijden van een ouder iemand dan van een jonger persoon. Het overlijden van een jonger iemand wordt namelijk vaak als “extra onterecht” ervaren.
  • Ook is de impact van een onverwachts overlijden soms groter dan bij een overlijden waar u zich op kon voorbereiden. Tijdens een ernstige ziekte kan het rouwproces namelijk al gedeeltelijk starten nog voor het overlijden. Bij een plotseling overlijden kan het verdriet minder worden verspreid en kan de impact hierdoor groter zijn.

Hoe lang rouwverwerking duurt is door de verschillende factoren moeilijk te zeggen. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat mensen na drie maanden na het overlijden van hun partner, pas de ergste fase van rouw doormaken. Na gemiddeld ruim een jaar beginnen partners zich vaak weer beter te voelen. Ook na vele jaren kan er rouw blijven. Kunt u het leven echter weer goed oppakken en het overlijden accepteren, dan is het overlijden “goed” verwerkt.

 

rouwverwerking-informatie-hoe-lang

 

Welke fasen van rouwverwerking zijn er bekend?

Elk rouwproces verloopt anders. Echter is na onderzoek, wel gebleken dat vaak bepaalde fasen tijdens het rouwproces zichtbaar worden. De volgorde van de fases is geen vaste. Ook dit verschilt per persoon. De volgende fases zijn bekend tijdens een rouwproces:

  • Ontkenning: de eerste reactie is vaak een ontkenning van het overlijden. Dit is een natuurlijk afweermechanisme van het lichaam tegen een groot verlies. Daarom kan de waarheid (gedeeltelijk) worden ontkent.
  • Boosheid: door het verdriet kan boosheid ontstaan. Meestal veroorzaakt door het onterechte gevoel van het overlijden. De boosheid kan gericht zijn tegen bijvoorbeeld artsen, God of de omgeving.
  • Verdrukking: het verdriet kan worden weg gedrukt. Vooral bij mannen is dit een bekende fase van de rouwverwerking. Vaak uit zich dit in een extra actieve houding waarbij bijvoorbeeld fanatiek wordt begonnen met sporten of klussen.
  • Depressie: wanneer een nabestaande merkt dat boosheid en verdrukking niet helpen, kan het verdriet weer de overhand krijgen. Dit kan leiden tot depressies. In de vorm van meer zichtbaar verdriet, lusteloosheid en machteloosheid.
  • Acceptatie: op een bepaald moment zal het verlies “verwerkt” zijn. Vanaf die periode is het overlijden geaccepteerd en wordt er meer rust gevoeld. Dit betekent niet dat er geen gemis meer wordt gevoeld. Het betekent wel dat weer actiever het dagelijkse leven kan worden opgepakt.

 

Verschillen van rouwverwerking tussen de man en vrouw

Ieder mens zal een verlies anders verwerken. Echter blijken er wel zichtbare verschillen tussen rouwverwerking bij een man en vrouw. Veel mannen zullen tijdens de rouw het verlies verwerken door afleiding. Vaak in de vorm van actief gaan werken en/of sporten.
Vrouwen hebben juist vaak meer de behoefte te willen praten en het verdriet te uiten. In een relatie kan deze verschillende vorm van rouwverwerking nog wel eens voor onbegrip zorgen. Probeer open en eerlijk met elkaar te praten over uw eigen manier van rouwverwerking. Dit leidt vaak tot meer begrip en acceptatie.

 

verschil-rouwverwerking-man-vrouw

 

Tips bij de verwerking van een overlijden

Helaas krijgen we er allemaal mee te maken; het overlijden van een dierbare. Het overlijden kan een grote impact hebben op u en daarmee uw (mentale) gezondheid. Het is daarom van belang dat het verlies op een zo goed mogelijk manier wordt verwerkt. Rouw verwerken, hoe doe je dat? Wat de juiste manier is, zal per persoon verschillen. U vindt hier meer informatie over de manier van verwerking van een overlijden.

Iedereen zal het verlies van een dierbare naaste, op zijn of haar eigen manier verwerken. Er is daarom geen standaard “goede” manier van verwerking. Echter zijn bepaalde leidraden nuttig gebleken om een overlijden zo min mogelijk u te laten belasten. Enkele tips bij de verwerking van rouw door een overlijden:

♥ Krop verdriet niet teveel op. Dit kan er namelijk voor zorgen dat u (ongemerkt) veranderd. Bij opgekropt verdriet kan iemand bijvoorbeeld (tijdelijk) in zich zelf gekeerd zijn, snel geïrriteerd raken en/of slechter kunnen concentreren. Dergelijke veranderingen hebben invloed op u en uw omgeving, wat weer kan zorgen voor andere gevolgen. Verdriet blijkt vaak makkelijker te dragen door er over te praten. Advies is niet altijd nodig. Het verhaal kwijt kunnen blijkt vaak al een positieve invloed te hebben.

♥ Een fysieke plek als aandenken kan een houvast bieden. Na een begrafenis zal het graf vaak de plek zijn als houvast en steun. In geval van een crematie, kan voor de periode er na gekozen voor een verwerking van het as op een voor u fijne plek. Zo kan bijvoorbeeld een passende plek waar het as is uitgestrooid een steun zijn om naar terug te keren. Ook kan worden gekozen voor een urn of een assieraad / gedenksieraad. Dankzij deze fysieke plekken blijft er een mogelijkheid om ‘dichterbij’ de overledene te komen.

♥ Verdriet heeft een negatieve invloed op uw mentale en fysieke gezondheid. Zorg daarom in de periode na het overlijden, goed voor uw lichaam. Vermijd alcohol, drugs en andere verslavende producten. Zorg voor voldoende beweging en buitenlucht. De natuur en sporten zorgt namelijk voor meer energie en positiviteit. Ook muziek kan een fijne steun bieden.

♥ Tijdens de eerste periode na het overlijden zal er vaak de nodige steun komen uit uw omgeving. Vaak in de vorm van kaartjes, telefoontjes en mondelinge aandacht. Houd er echter rekening mee dat dit na enkele weken zal afnemen. De afnemende aandacht is vaak geen gebrek aan interesse maar vaak meer een gevolg van een ”druk” leven.
Irriteert het u toch, probeer dan in te schatten hoe u zelf zou handelen wanneer een bekende een overlijden zou mee maken. Dit kan soms bij u lijden tot meer begrip en dus minder irritatie.

♥ Soms kan het praten tegen de overleden dierbare opluchting geven. Op deze manier kunnen gevoelens blijven worden getoond wat kan zorgen voor wat opluchting. Ook kan het eenzame gevoel iets afnemen. Er kan bijvoorbeeld een foto worden of het graf worden gekozen als plek om nog je hart te kunnen luchten bij de helaas overleden dierbare.

♥ Heeft u het gevoel dat u wel enige extra steun kunt gebruiken? Dan kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld een coach. Deze zijn er in diverse varianten. Voor veel mensen is het in gesprek gaan met een coach een hele drempel. Echter wordt er tegenwoordig steeds meer van gebruik gemaakt. Neem als eerste stap bijvoorbeeld eens contact op met uw huisarts.

Kinderen reageren anders op een overlijden. Voor ouders is het goed te weten hoe de rouwverwerking door kinderen vaak verloopt. Meer informatie vindt u via de volgende link: rouwverwerking door kinderen.

 

Hoe moet ik rouwen na het verlies van een dierbare?

Na de hectische tijd van begraven of cremeren is het tijd om het verlies een plekje te geven. Er zijn tientallen manieren om dit te doen. Hoe dichterbij de overledene bij u staat hoe zwaarder de impact zal zijn.

Het is belangrijk om te weten dat geen “foutieve” manier is om te rouwen.

De reden dat rouwen belangrijk is, is om een hoofdstuk af te sluiten. Dit betekend niet dat je niet meer aan iemand mag denken maar wel dat je vrede krijgt met het verlies. Rouwt u niet, dan kunnen er verschillende lichamelijke en geestelijke klachten optreden. Denk hierbij aan depressies, verminderde eetlust, weinig slaap, onrust en hoofdpijn.
Maar hoe rouw je dan? Verreweg de meeste mensen vinden hier zelf de juiste weg in. Door te praten met familie en vrienden. Het is heel normaal dat het rouwproces langer duurt dan u verwacht.

 

rouwverwerking-informatie-hoe-lang

 

Wanneer is rouwbegeleiding wenselijk?

Soms zijn er situaties waardoor rouwen moeilijk wordt. Dit kan van alles zijn. Denk hierbij aan:

• Wanneer u meerdere verliezen in korte tijd moet verwerken.
• Als een verlies traumatisch is (wacht in dit geval niet met hulp zoeken).
• U geen afscheid heeft kunnen nemen en er schuldgevoel is
• Er nog andere problemen spelen

Hulp is wenselijk wanneer de rouwende zelf vindt dat hij of zij hulp nodig heeft. Heeft u last van één van de volgende punten? Denk er dan eens over na om hulp te zoeken.

• Als er op zijn minstens vijf of zes maanden voorbij zijn en u het gevoel heeft dat je in het rouwen nog geen vooruitgang hebt geboekt.
• Wanneer u het gevoel heeft dat er geen beweging in je rouwproces zit.
• Wanneer u last heeft van abnormale (en langdurige) slapeloosheid, moeheid, eetlust, hoofdpijn en dergelijke.
• Heeft u het idee dat uw kinderen er onder lijden? Zoek daar dan ook hulp voor.
• Wanneer u moeite heeft om over het verlies te praten maar wel de behoefte heeft.

Het komt regelmatig voor dat mensen kampen met een schuldgevoel, langdurige verbittering, verslaafd raken of dat lichamelijke verwaarlozing optreed. Het kan zelfs zo erg worden dat er gedacht wordt over zelfdoding.
Dit zijn duidelijke voorbeelden van situaties waarin hulp wenselijk is. Maar waar kan je dan terecht? Uw huisarts kan u adviseren over geschikte adressen. Hij / zij kan u een coach of psycholoog adviseren. Hier wordt tegenwoordig steeds meer gebruik van gemaakt en wordt ook als “heel normaal” gezien. Vaak zijn enkele gesprekken al voldoende om u een stuk verder te helpen.

Ook een gedenkhanger of asbeeldje kan u een fijne steun bieden. Voorbeelden vindt u via: RVS ashangers en zilveren ashangers.

Meer informatie over rouw door kinderen, vindt u via de volgende link: rouwverwerking door kinderen.