Tips bij de verwerking van een overlijden

Helaas krijgen we er allemaal mee te maken; het overlijden van een dierbare. Het overlijden kan een grote impact hebben op u en daarmee u (mentale) gezondheid. het is daarom van belang dat het verlies op een zo goed mogelijk manier wordt verwerkt. Rouw verwerken, hoe doe je dat? Wat de juiste manier is, zal per persoon verschillen. U vindt hier meer informatie over de manier van verwerking van een overlijden.

 

tips verwerking overlijden

 

Tips voor het verwerken van een overlijden

 

Iedereen zal het verlies van een dierbare naaste, op zijn of haar eigen manier verwerken. Er is daarom geen standaard “goede” manier van verwerking. Echter zijn bepaalde leidraden nuttig gebleken om een overlijden zo min mogelijk u te laten belasten. Enkele tips bij de verwerking van rouw door een overlijden:

♥ Krop verdriet niet teveel op. Dit kan er namelijk voor zorgen dat u (ongemerkt) veranderd. Bij opgekropt verdriet kan iemand bijvoorbeeld (tijdelijk) in zich zelf gekeerd zijn, snel geïrriteerd raken en/of slechter kunnen concentreren. Dergelijke veranderingen hebben invloed op u en uw omgeving, wat weer kan zorgen voor andere gevolgen. Verdriet blijkt vaker makkelijker te dragen door er over te praten. Advies is niet altijd nodig. Het verhaal kwijt kunnen blijkt vaak al een positieve invloed te hebben.

♥ Een fysieke plek als aandenken kan een houvast bieden. Na een begrafenis zal het graf vaak de plek zijn als houvast en steun. In geval van een crematie, kan voor de periode er na gekozen voor een verwerking van het as op een voor u fijne plek. Zo kan bijvoorbeeld een passende plek waar het as is uitgestrooid een steun zijn om naar terug te keren. Ook kan worden gekozen voor een urn of een assieraad / gedenksieraad. Dankzij deze fysieke plekken blijft er een mogelijkheid om ‘dichterbij’ de overledene te komen.

♥ Verdriet heeft een negatieve invloed op uw mentale en fysieke gezondheid. Zorg daarom in de periode na het overlijden, goed voor uw lichaam. Vermijd alcohol, drugs en andere verslavende producten. Zorg voor voldoende beweging en buitenlucht. De natuur en sporten zorgt namelijk voor meer energie en positiviteit. Ook muziek kan een fijne steun bieden.

 

tips verwerking van overlijden

 

♥ Tijdens de eerste periode na het overlijden zal er vaak de nodige steun komen uit uw omgeving. Vaak in de vorm van kaartjes, telefoontjes en mondelinge aandacht. Houdt er echter rekening mee dat dit na enkele weken zal afnemen. De afnemende aandacht is vaak geen gebrek aan interesse maar vaak meer een gevolg van een ” druk” leven.
Irriteert het u toch, probeer dan in te schatten hoe u zelf zou handelen wanneer een bekende een overlijden zou mee maken. Dit kan soms bij u lijden tot meer begrip en dus minder irritatie.

♥ Soms kan het praten tegen een dierbare opluchting geven. Op deze manier kunnen gevoelens blijven worden getoond wat kan zorgen voor opluchting. Ook kan het eenzame gevoel iets afnemen. Er kan bijvoorbeeld een bepaalde specifieke foto of het graf worden gekozen als plek om nog je hart te kunnen luchten bij de helaas overleden dierbare.

♥ Heeft u het gevoel dat u wel enige extra steun kunt gebruiken? Dan kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld een coach. Deze zijn er in diverse varianten. Voor veel mensen is het in gesprek gaan met een coach een hele drempel. Echter wordt er tegenwoordig steeds meer van gebruik gemaakt. Neem als eerste stap bijvoorbeeld eens contact op met uw huisarts.

Kinderen reageren anders op een overlijden. Voor ouders is het goed te weten hoe de rouwverwerking door kinderen vaak verloopt. Meer informatie vindt u via de volgende link: rouwverwerking door kinderen.