Hoe lang duurt rouwverwerking?

De rouwverwerking na het overlijden van een dierbare kost vaak meer tijd dan we gevoelsmatig van onze omgeving krijgen. Welke fasen zijn er bekend tijden rouwverwerking? Wat zijn de verschillen qua verwerking tussen een man en vrouw? U vindt de antwoorden en meer informatie over het verwerken van een overlijden in dit artikel.

 

♥ Hoe lang duurt de verwerking een overlijden?

 

Ieder mens is anders. Voor rouwverwerking staat daarom ook geen bepaalde periode. Hoe lang rouwverwerking duurt is daarom moeilijk te zeggen. De mate van verdriet en dus de lengte van de periode van rouw is soms ook afhankelijk van bepaalde factoren. Hoe lang een rouwperiode duurt kan bijvoorbeeld samenspelen met factoren als:

  • De band die u met de overledene had. Dit hoeft niet perse de familiare band zijn maar vaak ook de gevoelsmatige band, het gevoel bij de persoon. De klik.
  • Daarnaast speelt ook de oorzaak van het overlijden een rol. Een natuurlijk overlijden van een oudere persoon kan bijvoorbeeld minder impact hebben dan het overlijden door een ongeluk.
  • Ook de leeftijd kan de mate van verdriet beïnvloeden. Vaak wordt meer “rust” ervaren van een oudere iemand dan van een jonger persoon. Het overlijden van een jonger iemand wordt namelijk vaak als “onterechter” ervaren.
  • Ook is de impact van een onverwachts overlijden soms groter dan bij een overlijden dat waar u zich op kon voorbereiden. Tijdens een ernstige ziekte kan het rouwproces namelijk al gedeeltelijk starten nog voor het overlijden. Bij een plotseling overlijden kan het verdriet minder worden verspreid en kan de impact hierdoor groter zijn.

Hoe lang rouwverwerking duurt is door de verschillende factoren moeilijk te zeggen. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat mensen na drie maanden na het overlijden van hun partner, pas de ergste fase van rouw doormaken. Na gemiddeld ruim een jaar beginnen partners zich vaak weer beter te voelen. Ook na vele jaren kan er rouw blijven. Kunt u het leven echter weer goed oppakken en het overlijden accepteren, dan is het overlijden “goed”verwerkt.

fasen van rouwverwerking

 

♥ Welke fasen van rouwverwerking zijn er bekend?

 

Elk rouwproces verloopt anders. Echter is na onderzoek, wel gebleken dat bepaalde fasen tijdens het rouwproces zichtbaar worden. De volgorde van de fasen is geen vaste. Ook dit verschilt per persoon. De volgende fases zijn bekend tijdens een rouwproces:

  • Ontkenning: de eerste reactie is vaak een ontkenning van het overlijden. Dit is een natuurlijk afweermechanisme van het lichaam tegen een groot verlies. Daarom kan de waarheid (gedeeltelijk) worden ontkent.
  • Boosheid: door het verdriet kan boosheid ontstaan. Meestal veroorzaakt door het onterechte gevoel van het overlijden. De boosheid kan gericht zijn tegen bijvoorbeeld artsen, God of de omgeving.
  • Verdrukking: het verdriet kan worden weg gedrukt. Vooral bij mannen is dit een bekende fase van de rouwverwerking. Vaak uit zich dit in een extra actieve houding waarbij bijvoorbeeld fanatiek wordt begonnen met sporten of klussen.
  • Depressie: wanneer een nabestaande merkt dat boosheid en verdrukking niet helpen, kan het verdriet weer de overhand krijgen. Dit kan leiden tot depressies. In de vorm van meer zichtbaar verdriet, lusteloosheid en machteloosheid.
  • Acceptatie: op ene bepaald moment zal het verlies “verwerkt” zijn. Vanaf die periode is het overlijden geaccepteerd en wordt er meer rust gevoeld. Dit betekent niet dat er geen gemis meer wordt gevoeld. Het betekent wel dat weer actiever het dagelijkse leven weer wordt opgepakt en kan worden genoten van het leven.

verschil rouwverwerking man vrouw

 

Verschillen van rouwverwerking tussen de man en vrouw

 

Ieder mens zal een verlies anders verwerken. Echter blijken er wel zichtbare verschillen tussen rouwverwerking bij een man en vrouw. Veel mannen zullen tijdens de rouw het verlies verwerken door afleiding. Vaak in de vorm van actief gaan werken en/of sporten.
Vrouwen hebben juist vaak meer de behoefte te willen praten en het verdriet te uiten. In een relatie kan deze verschillende vorm van rouwverwerking nog wel eens voor onbegrip leiden. Probeer open en eerlijk met elkaar te praten over u eigen manier van rouwverwerking. Dit leidt vaak tot meer begrip en acceptatie.

 

Wat kan helpen bij de rouwverwerking?

 

Het verwerken van het verlies heeft tijd nodig. Accepteer dit en neem de tijd die u nodig heeft. Het praten over het verlies of uw gevoelens heeft in veel gevallen een positief effect. Niet zo’n prater? Probeer u dan toch langzaam over drempel heen te zetten en praat eens met iemand.Zeker met uw naasten is een goede communicatie van belang. Deze mensen heeft u namelijk nog nodig en dus zult u extra spanningen zoveel mogelijk moeten voorkomen.

Beweging heeft een positieve invloed op uw lichamelijk en mentale weerbaarheid. Ga bijvoorbeeld sporten of ga eens lekker wandelen of fietsen door de natuur.

Meer informatie vindt u via de volgende link: tips bij verwerking van een overlijden.

Een bepaalde plek of object dat steun biedt, kan fijn zijn bij de verwerking. Bijvoorbeeld in de vorm van een graf, urn of assieraad. Ook de favoriete plek van de overledene kan een plek zijn ter nagedachtenis. Neem voor de mogelijkheden van assieraden eens een kijkje via de volgende link: assieraden.